Horta Baldaio (Pablo)

Horta Baldaio (Pablo)

A nosotros nos ayudó a ver cuáles eran nuestros puntos débiles como empresa, y corregirlos para intentar sacar el máximo rendimiento a nuestro trabajo

A nós axudounos a ver cales eran os nosos puntos débiles como empresa, e a correxilos para intentar conseguir o máximo beneficio co noso traballo